top of page

2006: niet beginnen bij het hoofd

Shortlist Buddingh'prijs voor nieuwe poëzie 2007

2006: niet beginnen bij het hoofd


Kijk hier een interview met Hélène Gelèns, gemaakt in opdracht van Poetry International Rotterdam naar aanleiding van de nominatie voor de Buddingh'prijs.


Uit recensies:


‘Zelfbewust, volwassen en helemaal eigen: zo'n poëziedebuut kom je niet vaak tegen. En geestig is ze ook nog, debutante Hélène Gelèns.’
Peter de Boer in Trouw


‘Er staat wat er niet staat. En het staat als een huis.’
Piet Gerbrandy in De Volkskrant


“Zij gebruikt technieken die we vooral uit de muziek kennen. Dat wil niet zeggen dat de klank de inhoud overheerst, integendeel: zonder de kracht van de ritmiek en de herhalingen zou die inhoud niet werken – die inhoud zou niet eens kunnen bestaan.”
Jan Kuijper in NRC Handelsblad


‘Er zit een gevaarlijke vrolijkheid in de gedichten van Hélène Gelèns.’
Ron Rijghard in Awater


‘Gelèns gedichten gaan misschien niet zo uitdrukkelijk over grote thema’s, ze tonen wel lef. Vooral door het ritme is haar poëzie erg overtuigend.’
Bart Vanderstraeten in De Morgen


‘Deze poëzie is dansant, licht en vrolijk. ... Als ik in mijn eentje de jury was, zou ik de Buddingh’-prijs woensdag uitreiken aan Hélène Gelèns.’
Ilja Leonard Pfeijffer in NRC Handelsblad


niet beginnen bij het hoofd (Uitgeverij 521) van Hélène Gelèns is een bundel montere gedichten. Het lijken wel yoga-oefeningen, als we lezen: ‘adem rustig in en uit, adem in / en uit’ en ‘haphap, happen naar de naam, haphap’. Hoe dansend, hikkerig en roepend deze poëzie ook mag lijken, ze is precies en weloverwogen.’
Uit het juryrapport van de C. Buddingh’-prijs 2007


Voor Gelèns is dichten een ernstig spel waarvan de regels niet vastliggen. Zodra de eerste regels van een gedicht op papier staan, lijkt het gedicht zich echter volgens onverbiddelijke wetmatigheden te ontwikkelen, waarbij de dichter maar moet afwachten wie er gaat winnen. Ze geeft het gedicht uit handen. Sommige gedichten doen aan fuga's denken, andere aan aftelversjes of bezweringsformules.
Piet Gerbrandy, in Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.stamel de naam!

adem rustig in en uit, adem in
en uit, denk aan de naamdrager, in en uit
in en uit, goed zo, in en spreek de naam uit
hap naar de naam, probeer te happen
naar de naam als naar adem, zo ongeveer:
haphap, happen naar de naam, haphap
niet hoesten, happen haphap, niet hoesten
adem rustig in en uit, adem in
en uit, niet hoesten, adem in adem in
snak naar adem als naar de drager van de naam
hap naar adem, probeer te happen
naar adem, je moet nog stamelen, hap! hap!

en nu
verklaar je de dood aan je verraad
hoe? ga je het vermoorden met ware woorden
in braafheid of gebeden smoren
ga je het vergelden met zelfkastijding
of lach je het weg
ga je het verdelgen met ditjes en datjes
onder drukdrukdruk bedelven
ga je
bottom of page